Skip to main content

Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Інтернет-магазин Sky Coffee (далі - Продавець) публікує даний договір, що є публічним договором-офертою (далі - Договор) і має відповідну юридичну силу, щодо продажу товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця, на адресу як фізичних, так і та юридичних осіб (далі - Покупець).

Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, цей документ є офертою, а факт здійснення покупцем замовлення в усній (за телефоном або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі та отримання даного замовлення Продавцем є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

Використання послуг та купівля товарів, що надаються інтернет-магазином Sky Coffee передбачає погоду особи, що користується послугами або купує товар, з правилами, рядками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в цьому документі.

Приймаючи умови цього договору, покупець підтверджує, що:

А) на момент купівлі товару йому виповнилося 18 років;

Б) інформація, що надається під час замовлення товарів чи послуг, є правильною та актуальною;

В) надана контактна інформація може бути використана з метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції чи надання іншої інформації, пов'язаної з діяльністю продавця.

На підставі вищезазначеного уважно ознайомтеся з цим договором (публічною офертою), і якщо Ви не згодні з будь-яким із пунктів оферти, будь ласка, залиште сайт.

У цьому Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

«Оферта» - громадська пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

«Товар» - перелік найменувань асортименту, представлених на офіційному сайті Продавця, але не обмежений лише сайтом.

«Продавець» - компанія, що реалізує товар, представлений в інтернет-магазині, але не обмежений тільки сайтом.

«Покупець» - фізична чи юридична особа, яка вступила до договірних відносин з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

«Акцепт» - повне та безперечне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

«Кур'єрська доставка» - безпосередня передача Товару від Продавця до Покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору. Продавець не здійснює самостійно доставку товару.

Інтернет-магазин - веб-сторінка Продавця Sky Coffee.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцю Товару відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цін, а Покупець має право здійснити оплату і прийняти Товар відповідно до умов цього Договору.

2.2. Цей договір є официальним документом Продавця та невід'ємною частиною Оферти.

2.3. Продаж Товару здійснюється в закладі Продавця.

 

3. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного Кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними чи офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103).

3.2. Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззаперечним прийняттям умов цього Договору, і Покупець надалі виступає як особа, яка вступила до договірних відносин. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомлюватися з умовами договору, продавець не зобов'язаний інформувати покупця про наявність договору.

3.3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незалежно від способу замовлення та форми оплати.

3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформлює договір з підписами сторін.

3.5. Покупець самостійно та за власним бажанням зв'язується з продавцем, що означає, що покупець ознайомився з цим договором та погоджується з ним.

 

4. ЦІНА ТОВАРУ.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранта.

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

4.3. Остаточною є ціна, вказана менеджером під час оформлення замовлення.

4.4. Ціни, вказані на сайті Sky Coffee, мають ознайомчий характер.

 

5. ОПЛАТА ТОВАРУ.

5.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю ціну товару на момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

5.2. Оплата товарів та послуг, що надаються інтернет-магазином Sky Coffee здійснюється в національній валюті України відповідно до цін та тарифів, встановлених на момент купівлі товарів або отримання послуг.

5.3. Оплата товарів та послуг, що надаються інтернет-магазином Sky Coffee, здійснюється відповідно до розділу «Доставка, оплата та ціни», опублікованого на сайті Sky Coffee . Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку, опублікованого на сайті.

5.4. У разі несплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати інтернет-магазин Sky Coffee залишає за собою право ненадання товару, припинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

5.5. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати інтернет-магазином Sky Coffee (за умови наявності товару на момент фіксування оплати Продавцем у імпортера, фізичної наявності товару на складі Продавця, можливості його доставки на склад Продавця або на адресу, вказану Покупцем) . До моменту оплати інтернет-магазин Sky Coffee не має жодних зобов'язань перед Покупцем щодо товарів та послуг, замовлених Продавцем.

5.6. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця зі сплати вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.7. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов'язаний пред'явити менеджеру або кур'єру документ, що підтверджує факт оплати товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

5.8. Ціни на будь-які позиції Товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на замовлені позиції Товару до оплати Замовлення Продавець зобов'язаний у найкоротші рядки повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити чи анулювати Замовлення. У разі відсутності зв'язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на Товар.

 

6. ДОСТАВКА ТОВАРУ.

6.1. Покупець має право отримати замовлення ним Товар за допомогою самостійного вивозу (самовівіз) із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця або скористатися послугами кур'єрської доставки. Продавець самостійно не здійснює доставку Покупцю замовленого Товару.

6.2. Самовивіз здійснюється Покупцем із складу Продавця, вказаного у замовлення.

6.3. Кур'єрська доставка замовлення Покупцю здійснюється за погодженням із Покупцем та за вказаною ним адресою.

6.4. Доставка замовленого Товару здійснюється у межах України, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

 

7. ПРОДАЖ ТОВАРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ.

7.1. Інтернет-магазин Sky Coffee не гарантує безумовного виконання замовлення. Усі послуги та товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка та сам сайт) Sky Coffee можуть включати невиявлені технічні помилки, внаслідок яких є неможливість виконання замовлення, придбання товару або несвоєчасне виконання замовлення. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або обставини непереборної сили.

7.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання взятих на себе зобов'язань за обставин, що викладені у п. 7.1 (виключаючи форс-мажор), інтернет-магазин Sky Coffee несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів як оплата за товари чи послуги.

7.3. Інтернет-магазин Sky Coffee не несе і ні в якому разі не може нести ніякої матеріальноївідповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від клієнта як оплата за товари та послуги.

7.4. Інтернет-магазин Sky Coffee залишає за собою право відмовити в наданні послуг або продажі товару Покупцю на власний розсуд.

7.5. Грошові кошти, оплачені Покупцем, не повертаються у таких випадках:

А) відмова клієнта від отриманої послуги або товару після оплати та отримання від кур'єра;

Б) за рішенням суду;

В) якщо надано товар належної якості.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ.

8.1. Інтернет-магазин Sky Coffee не несе жодної відповідальності за використання або подальше використання товарів і послуг, придбаних в інтернет-магазині Sky Coffee та за його допомогою.

8.2. Інтернет-магазин Sky Coffee не несе відповідальності за зміст та якість проданих товарів за умови наявності сертифікатів імпортера та документів, що підтверджують придбання даної продукції у імпортера.

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

9.1. Продавець зобов'язується:

9.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.1.2. Надати Покупцю можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, зазначеними на сайті Sky Coffee . Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням замовлення.

9.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.

9.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів Покупцем, замовлених в інтернет-магазині.

9.3. Продавець має право передати свої права та обов'язки з виконання Замовлень третім особам.

9.4. Покупець зобов'язується:

9.4.1. До моменту звернення до інтернет-магазину Sky Coffee ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазину.

9.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за умовами Договору на годину дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами за цим Договором. До них належать стихійні явища (землетруси, повені і т. ін.), обставини суспільної життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю тощо).

Протягом цієї години Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на собі свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

 

11. АВТОРСЬКІ ПРАВА.

Вся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті інтернет-магазину Sky Coffee, є власністю Продавця та/або його постачальників і виробників Товару.

 

12. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ.

12.1. Покупець зобов'язаний надати точну та правдиву інформацію в обсязі, необхідному для надання послуг та/або купівлі товару, який він отримує чи купує. Інформація, надана покупцем, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

12.2. Інтернет-магазин Sky Coffee має право на власний розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.

12.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації за вимогою інтернет-магазину Sky Coffeeможе бути приводом для припинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин Sky Coffee не несе відповідальності за будь-який вред, нанесений Покупцем, у разі приупинення/невиконання послуг або непродаж товару за умови невиконання пункту 12.1.

12.4. Продавець збирає та опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім'я, по батькові Покупця; адреси доставки; контактні телефони, адреси електронної пошти тощо) з метою:

- виконання умов цього Договору;

- Доставка Покупцю замовленої ним продукції.

12.5. Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин Sky Coffee Покупець дає згоду на збір та опрацювання такої інформації.

12.6. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

12.7. Продавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроб несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

TelegramPhone